Видання здійснюється на основі самофінансування, за кошти авторів з розрахунку кількості сторінок та обов’язкової пересилки авторського примірника. Вартість однієї сторінки коректорського варіанту тексту А-4 – 35 грн. Пересилка авторського екземпляру збірника його дописувачу поштою – 30 грн.

Сплачування коштів здійснюється автором лише після отримання повідомлення від редакційної колегії про прийняття статті до друку.

Після оплати статті необхідно надіслати сканкопію чеку на електронну адресу відділу: red.viddil@gmail.com