Матеріали надсилати електронною поштою на адресу: red.viddil@gmail.com  окремими файлами з назвою у форматах:  *doc.: 1) прізвище – текст статті; 2) прізвище – заявка; 3) рецензія.